Butlletins Elèctrics - Certificats Baixa Tensió - Butlletins Elèctricitat

Ingenieria Barcelona

Butlletins Elèctrics

  Castellano
INICI
CONTACTE
BUT-GAS
BUT-AIGUA
BUT-CALEFACCIO
BUT-CLIMATITZACIO
BUT-PETROLIFERES
 

Butlletins Elèctrics de Baixa Tensió (disposem de l'especialista):

Hi han tres tipus de butlletins: Butlletí de Reconeixement, Memòria Tècnica y Certificat d'Instal·lació Elèctrica.

A.- Per l'ampliació de camvi de potència menys del 50% de la potencia inicial.
B.- Per sol·licitar contracte de subministrament d'una instal·lació que està de baixa de servei com a màxim 1 any.
C.- Per camvi de nom d'un contracte amb antiguitat superior a 20 anys sense modificar l'activitat (art. 83.5 RD 1995/2000).
1) Documentació requerida: Butlletí de reconeixement d'instal·lació elèctrica de Baixa Tensió.
2) Temps per la nostra part: Al moment de la revisió si no hi ha modificacions que fer.
3) Tamitació a: Directament a Companyia Subministradora.
4) Revisió tècnica orgànica: No ni ha.
5) Temps per part de la Companyia: Al moment de la tramitació.Memòria Tècnica (sense projecte amb les condicions):
A.- Per subministres nous.
B.- Per l'ampliació de camvi de potència de més del 50% de la potencia inicial.
C.- Per sol·licitar contracte de subministrament d'una instal·lació que està de baixa de servei amb més de 1 any.
1) Documentació requerida: Model ELEC-1. Imprès instància, model ELEC-2. Esquema unifilar, model ELEC-3. Memòria Tècnica, model ELEC-4, model ELEC-5. Reglaments de seguretat, certificat d'instal·lació elèctrica en Baixa Tensió, croquis i plànol d'emplaçament.
2) Temps per la nostra part: ; Amb menys d'una setmana si no hi han modificacions a fer.
3) Tamitació a: En el nostre cas amb ICICT.
4) Revisió tècnica orgànica: Direcció General d' Energia i Mines.
5) Temps per part de l' administració: Al moment de la tramitació, aquestes no requereixen inspecció prèvia.
6) Veure la classificació de les instal·lacions elèctriques.Certificat d'Instal·lació Elèctrica (amb el projecte)
- Veure les que requereixen projecte.
- La tramitació es convinguda.
- També te la possibilitat de contractar nos el projecte sense compromís: Projectes Elèctrics.Tornar Butlletins d' Instal·lacions


Butlletins Elèctricitat | Locals Comercials | Naus Industrials | Habitatges | Privades

© EnginyersAssociats.com