Enginyers Barcelona
Contacte

Butlletí Calefacció Barcelona

Categories de certificats de calefacció a Barcelona:

Situacions en què necessita el certificat de calefacció RITE (Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en Edificis), en producció de calor, classificat per les categories:

Categoria 1: Bombes de calor inferiors a 5 kW tèrmics en calor, no necessiten butlletí RITE pel Reglament de Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya. Es Hi ha molts ajuntaments que demanen el certificat de calefacció a la posada en marxa d'activitats.

Categoria 2: Calefacció amb potència calorífica superior a 5 kW, pel Reglament Industrial hi ha l'obligació d'expedir el butlletí RITE amb el croquis de la instal·lació.

Categoria 3: Quan en un habitatge, local o nau hi ha una potència tèrmica en calor superior a 20 kW tèrmics calorífics, sigui una caldera o diverses bombes de calor, el titular de la instal·lació està obligat al requisit de l'apartat anterior i inscriure la instal·lació en el registre de l'OGE de la Generalitat de Catalunya, amb el corresponent pagament de la taxa, servei inclòs per nosaltres. Per a altes de gas natural demanen aquest requisit Butlletins de gas a Barcelona

Categoria 4: Potència de la instal·lació de calefacció (caldera individual o diverses màquines) per establiment o habitatge, supera els 70 kW tèrmics en calor. Es precisen els requisits de l'apartat anterior i projecte de calefacció RITE d'enginyer competent i la seva corresponent certificat final del projecte. Vegi també Projectes de calefacció Barcelona.

Gestionem, tramitem i expedim la documentació necessària per a qualsevol categoria que inclogui la seva instal·lació de calefacció RITE.

 
Avís legal i privacitat | Lk | Lk2 | Lk3 | Lk4 | Lk5 | Lk6 | Recomanats

Certificat de calefacció Barcelona | Butlletins de Calefacció RITE