Enginyers Barcelona
Contacte

Mesuraments Acústics a Barcelona

Enginyeria en mesuraments acústics a Barcelona:

EnginyersAssociats.com mesuraments acústics Barcelona oferint l'especialització i la precisió per realitzar mesuraments sonomètrics per a locals, naus industrials, habitatges i aire lliure. En tots els ajuntaments per a l'inici d'un negoci, segons la classificació, s'exigeix un estudi de soroll i vibracions amb certificat de mesuraments obtinguts, per determinar la seva incidència respecte al seu entorn. Així reduir la contaminació acústica mitjançant la instal·lació d'aïllament constructiu en els casos necessaris. Com tècnics competents tenim una solució per a cada situació.

Treballs d'enginyeria en els mesuraments acústics a Barcelona:

  • Mesuraments del soroll aeri.
  • Mesurament sonomètric del soroll Rosa.
  • Projecte de soroll i aïllaments.
  • Certificats als mesuraments.
  • Sonometria vectorial.

Reglaments regulador:

Primer: Preval l'Ordenança Reguladora del Soroll i de les Vibracions de cada municipi.

Segon: A tenir en compte el, Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2012, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i s'aproven els annexos.

Tercer: Tots els mesuraments sonomètrics estan regulades per la Norma UNE-EN ISO 140. És la pauta per realitzar tant mesuraments del soroll aeri com el so Rosa.

 
Avís legal i privacitat | Lk | Lk2 | Lk3 | Lk4 | Lk5 | Lk6 | Recomanats

Enginyeria de Mesuraments Acústics a Barcelona