Enginyers Barcelona
Contacte

Manual Autoprotecció Barcelona

Pla d'emergència a Barcelona:

EnginyersAssociats.com li resol un manual d'autoprotecció (pla d'emergència) dins de la província de Barcelona, ​​contra el foc i situacions d'alarma per altres circumstàncies, mitjançant l'elaboració d'estudi basat principi a aconseguir una evacuació ràpida i eficient. S'exigeix ​​en els locals compresos dins de la classificació de: pública concurrència, públics recreatius, similars a l'hostaleria, centres docents, indústria i edificis, depenent sempre de les seves dimensions i aforament. Estant regulat pel Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.

Necessitats d'un pla d'autoprotecció:

Per l'autoprotecció es necessiten instal·lacions contra incendis dimensionades per a cada ús i volum del local, una evacuació efectiva i en les prescrites per la magnitud tenir un manual d'autoprotecció, que és el mateix que un pla d'emergència, elaborat per tècnics competents experts en el foc. Els paràmetres essencials són: Instal·lacions contra incendis, sectorització, senyalització, recorreguts d'evacuació, reacció al foc dels elements constructius i decoratius, càrrega de foc, risc de l'activitat segons el emmagatzemat.

 
Avís legal i privacitat | Lk | Lk2 | Lk3 | Lk4 | Lk5 | Lk6 | Recomanats

Pla d'Emergència Barcelona | Manual d'Autoprotecció