Enginyers Barcelona
Contacte

Llicència d'Activitat a Barcelona

Requisits per a la llicència d'obertura a Barcelona:

EnginyersAssociats.com és especialitzada en llicències d'obertura i llicències d'activitat dins de Barcelona per a: locals, naus industrials a empreses o persones físiques. És un requisit essencial per poder iniciar i exercir un negoci dins d'un municipi. La classificació de les activitats està regida per la PCAA 20/2009, Prevenció i Control Ambiental d'Activitats. Segons aquesta classificació els annexos III es resolen només en els Ajuntaments del municipi, els annexos II a més a més en els consells comarcals, els annexos I a més en l'OGAU. Per a les obertures de les activitats innòcues estan regulades per l'Annex I i Annex II de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, es simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.

Locals que necessiten la llicència d'activitat a Barcelona:

Tota llicència d'obertura municipal és atorgada pel Ajuntaments del municipi. Per poder exercir qualsevol tipus d'activitat s'han de complir amb els reglaments municipals, autonòmics i estatals, de la manera que afectin el seu sector i instal·lacions. Amb la qual cosa nosaltres li donem tota l'ajuda necessària per posar en marxa el seu negoci, fent que Vostè quedi dins de la legalitat, obtingui de manera fàcil la seva llicència d'activitat municipals o permís d'obertura. Hi ha diversos tipus de tràmits.

Treballs relacionats per una llicència a Barcelona:

 • Llicències d'activitat.
 • Llicències d'obertura.
 • Adequació a la LIIA 3/98.
 • adequacions mediambientals.
 • Activitats innòcues segons la Llei 16/2015.
 • Activitat annex III.
 • Activitats annexos II i I.
 • Canvis de nom.
 • traspassos.
 • Llicències per a bars, restaurants, sales de festes.
 • Llicència de locals comercials, botigues, de vendes, publica concurrència.
 • Llicències de tallers, magatzems, naus industrials.
 • Llicència per a centres docents, escoles bressol, instituts, autoescoles.
 • Certificat final de l'Entitat de Control Ambiental.

Certificat Entitat de Control Ambiental:

A Barcelona Ciutat i diversos municipis de Catalunya la inspecció inicial o acta de control, no el realitza el tècnic municipal, serà realitzat per una ECA (entitat de control homologada per la Generalitat de Catalunya). Nosaltres disposem d'aquest servei, sent el més ràpid i econòmic de totes les entitats existents. En cas que calgui per exigències municipals, ja queda cobert.

Li estalviem temps i diners:

La nostra experiència ens permet realitzar tot el plantejament i disseny del seu negoci en el moment de la visita, sense la necessitat de programes de disseny per als projectes, els quals retarden considerablement les legalitzacions i optimitzant les seves idees al màxim, quedant sempre dins de la legalitat . Així obté els següents avantatges:

- Un estalvi de diners en la inversió de les obres i instal·lacions, no li fem gastar més que l'imprescindible. Opcionalment posem al seu servei els industrials més competitius del mercat sense contractistes intermediaris, sent tots els passos sincronitzats i supervisats pel tècnic competent.

- Reduint les seves despeses fixes, reduint el temps en l'obtenció de la seva llicència d'activitat o llicència d'obertura. Des del primer dia li oferim dedicació exclusiva.

- Començarà a facturar i a ingressar diners molt abans, aplicant els passos anteriors s'aconsegueix aquest objectiu.

Els nostres treballem amb el concepte de la ENGINYERIA ALEMANYA, el tenir la capacitat d'executar tots els passos, des del principi fins al final en els projectes ambientals i les memòries tècniques, amb els seus respectius tràmits, de forma individual d'enginyer.

 
Avís legal i privacitat | Lk | Lk2 | Lk3 | Lk4 | Lk5 | Lk6 | Recomanats

Llicència d'Obertura Barcelona | Llicència d'Activitat Barcelona