Enginyers Barcelona
Contacte

Enginyeria Badalona

Serveis d'enginyers Badalona:

EnginyersAssociats.com enginyeria Badalona, ​​posem a la seva disposició els nostres serveis perquè li sigui fàcil obtenir la llicència d'obertura o llicència d'activitat. Com a enginyers desenvolupem projectes tècnics i memòries per a qualsevol tipus de negoci sigui comercial, privat o industrial, situats en locals i naus industrials per a negocis com: botigues, comerços, bars, restaurants, locals d'ús privat, oficines, despatxos, trasters, aparcaments, pàrquings, magatzems, tallers, centres docents.

L'ajudem amb els nostres serveis a les legalitzacions complementàries com projectes elèctrics, memòria d'obres, i altres instal·lacions dins de la ciutat de Badalona.

Zones d'actuació dins de Badalona:

Els enginyers de Enginyersassocistas.com treballem a tota la ciutat de Badalona, ​​com a municipi important pel nombre d'habitants. En total són 35 barris dividits entre 6 districtes municipals:

Districte 1: Els seus barris són: Coll i Pujol, Dalt la Vila, Manresà, Canyadó, Progrés, Casagemes, Centre.

Barri Centre: Sent el barri nº 1. Limitat pel mar, lateralment pels carrers Prim i Av. Sant Ignasi de Loiola, pel nord principalment per Via Augusta. Compost per edificis antics amb nombrosos locals comercials de la categoria d'activitats innòcues simples, també bars, restaurants, clíniques dentals, botigues de roba, sabateries, frankfurt, llibreries, papereries, pel que li realitzem les gestions necessàries amb els seus respectius projectes, per la seva llicència d'obertura, llicència activitat, projectes elèctrics, memòries d'obres, amb legalitzacions complementàries d'altres instal·lacions.

Barri Coll i Pujol: Amb el barri nº 2. Delimitat per l'autopista C31, Rambla de Sant Joan i Av. Martín Pujol. Compost per edificis de mitjana edat amb locals comercials en plantes baixes de la categoria d'activitats innòcues normals, també d'establiments de loteries i apostes, farmàcies, estancs, oficines, despatxos. Per aquestes activitats li executem el projecte tècnic en mà.

Barri Dalt de la Vila: És el barri nº 3. El seu perímetre, pel nord per la C31, lateralment per Avinguda Martí i Pujol, carrer Prim i per sota per Via Augusta. Principalment per cases de poble antigues amb baixos i una planta pis, bàsicament d'ús residencial.

Barri Progrés: Numerat amb el barri nº 5. Els seus límits pel mar, carrer de Cervantes, av. Sant Ignasi de Loiola. Dominat per cases de poble de 2 o 3 plantes pis dedicat a habitatges. Tenim petits establiments comercials com: granja-cafeteria, botigues de comerç al detall, tallers de fusteria, fusteria d'alumini, botigues d'informàtica, comerç de vestits. En aquest cas li facilitem la documentació tècnica de la llicència d'obertura.

Barri Manresa: Sent el barri nº 11. La seva àrea descrita, al sud pel mar, autopista C31, Montgat. Compost per edificis més recents, sent zona residencial mixta amb activitats. Locals comercials de mitjanes superfícies, basars xinesos, quioscs, establiments comercials, pàrquings, aparcaments. L'ajudem per la part d'enginyeria amb la llicència activitat.

Barri Canyadó: Barri nº 12.

Barri Casagemes: Amb el barri nº 13. Aquesta entre l'autopista, la mar, carrers Prim, Canyado i Pomar Baix. Està format per cases de poble antigues de planta baixa i un pis, majorment, amb petits locals comercials, els quals són activitats innòcues inferiors a 120 m2 construïts, facilitant-li els plànols que acompanyen el certificat tècnic.

 

Districte 2: Els seus barris són: Nova Lloreda, Puigfred, La Pau, Montigalà Occidental, Sant Crist, Sistrells, Lloreda.

Barri Sant Crist: Conegut com el barri nº 19. El seu perímetre aquesta traçat per les vies C31, carrer de la Batllòria, av. De Puigfred i Rambla de Sant Joan. Barri format principalment per edificis dels anys 70, majoritàriament d'ús residencial.

Barri Nova Lloreda: Anomenat barri nº 20. Aquesta just per sobre de la C31. Aquesta format per edificis moderns, amb unes mitjana d'altura en planta superior a la resta dels barris de la ciutat. Compost de recintes comercials al detall com supermercats, recintes privats de comunitats, pàrquings privats de comunitat. Li vam dissenyar la part documental i en l'assessorament.

Barri Sistrells: Amb el barri nº 21 del Districte 2.

Barri Lloreda: Amb el barri nº 23 del Districte 2

Barri La Pau: Amb el barri nº 24 del Districte 2. Proveït d'habitatges de mitjana edat, tant en baixos com en plantes pis.

Barri Puigfred: Amb el barri nº 25 del Districte 2. Encaixat entre Santa Coloma de Gramenet i Montigalà. Distribuït amb edificis de mitja altura de construcció moderna, constituït de locals petit-mitjans dedicats al comerç al detall i serveis públics. Nosaltres ens encarreguem de gestionar les llicències municipals, mitjançant documentació per a activitats innòcues, com les d'annex III.

Barri Montigala Occidental: Numerat barri nº 26 del Districte 2. Delimitat entre l'autopista B-20 i part baixa per la C31. Dotat parcialment per grans superfícies com supermercats, hipermercats, grans exposicions de venda al detall i magatzems de venda al major. Es penis al seu servei el total assessorament per a realitzar els projectes necessaris per a les seves respectives llicències d'activitat i obertura, amb els projectes elèctrics (legalitzacions de baixa tensió). En ser simultàniament de pública concurrència amb afluència de públic, s'executa el manual d'autoprotecció (pla d'emergència) i el projecte de climatització, (legalització RITE).

 

Districte 3: Amb els barris: Bufalà, Pomar, Pomar de Dalt, Montigalà Oriental, Canyet, Mas Ram, Morera, Les Guixeres.

Barri Canyet: Amb el barri nº 8 del Districte 3. Poblat per torres amb jardins i la presència del prestigiós Hospital Universitari Germans Trias i Pujol (Capus Can Ruti.

Barri Bufala: Amb el barri nº 9 del Districte 3. Compost d'edificis mixtos amb establiments comercials en baixos com cafeteries, restaurants, oficines, assessories, sucursals bancàries. Li brindem l'ajuda necessària per a les legalitzacions a l'ajuntament necessàries.

Barri les Guixeres: Amb el barri nº 14 del Districte 3. Format per naus industrials de nova construcció proveïdes de magatzems majoristes, magatzem de comerç al major, oficines de comerç per internet, tallers mecànics, exposició de vehicles, lloguer de maquinària, rènting car , taller de muntatges. L'dominant majoritari és l'activitat industrial. Com enginyeria industrial li confeccionem tots els documents tècnics necessaris per donar d'alta la llicència d'obertura i llicència activitat.

Barri Pomar: Amb el barri nº 15 del Districte 3.

Barri Morera: Amb el barri nº 16 del Districte 3.

Barri Pomar de Dalt: Amb el barri nº 17 del Districte 3.

Barri Mas Ram: Amb el barri nº 18 del Districte 3.

Barri Montigala Oriental: Amb el barri nº 26 del Districte 3.

 

Districte 4: Amb els barris de: Sant Mori de Llefià, la Salut, Sant Joan de Llefià, Sant Antoni de Llefià.

Districte 5: Amb els barris de: Congrés, Can Gorg, La Mora, Claris, Raval.

Districte 6: Barris de: El Remei, Artigas, Sant Roc.

 
Avís legal i privacitat | Lk | Lk2 | Lk3 | Lk4 | Lk5 | Lk6 | Recomanats

Enginyers Badalona | Llicència d' Obertura | Llicència d' Activitat Badalona | Projectes elèctrics | Naus Industrials | Locals Comercials