Enginyers Barcelona
Contacte

Enginyeria Projectes d'Obres Barcelona

Tipus de projecte d'obra a Barcelona:

EnginyersAssociats.com s'encarrega de la seva el projecte d'obres es pot obtenir el permís d'obres a Barcelona i província, per executar l'obra necessària en naus industrials o locals comercials. Prèviament cal obtenir els permisos i llicències en els respectius ajuntaments. Tant vàlids per a obres de nova construcció industrial i per a les modificacions de distribucions en els locals comercials, o bé una memòria més simple per reformes menys significatives.

Ens encarreguem de tota la part tècnica, de gestió i opcionalment de realitzar-li la reforma amb clau en mà, sense que es tingui de preocupar de res amb els serveis:

 • Obres majors per a naus industrials. Nova construcció o reforma de façanes, cobertes i estructura.
 • Obres menors locals i naus industrials. Reforma de distribucions o sanejament interior.
 • Disseny de plànols. Abans de les obres i després de les obres.
 • Estudi de Seguretat i Salut. És obligatori per si l'administració realitza una inspecció de treball.
 • Tramitació dels permisos i llicències d'obres. Confecció de documents amb tramitació als departaments d'urbanisme dels ajuntaments.
 • Realitzar l'obra o reforma amb clau en mà. Li vam contactar amb els millors industrials de Catalunya.
 • Direcció d'obra. Seguiment de qualitat i compliment de terminis per part dels industrials.
 

Classificació d'obres majors i obres menors a Barcelona:

A Barcelona hi ha diverses categories d'obra, segons l'ajuntament de cada municipi pot variar. En general com a Barcelona ciutat hi ha la classe d'obra major i la d'obra menor, dins de la menor hi ha 4 categories:

Categoria 1: Les sotmeses a règim de llicència no immediata: (Per iniciar-necessiten permís administratiu). Són les que requereixen projecte complet per actuar sobre els següents casos:

 • Enderrocs d'edificis.
 • Que afecti o es modifiqui parcialment l'estructura d'un edifici, sense estar inclosa l'estructura de càrrega.
 • Modificació de façanes, mitgeres, patis i terrasses (sense intervenir elements de càrrega).
 • Grues de construcció a la via pública.
 • Muntacàrregues de construcció a la via pública.
 • Actuacions en edificis inclosos en el catàleg de protecció del patrimoni monumental.
Categoria 2: Les subjectes a règim de comunicació (Es poden iniciar a l'entrada de documentació a l'ajuntament). Són les que requereixen projecte tipus memòria tècnica, per a obres interiors que modifiquen la distribució interior, sense actuar en exteriors, ni sobre l'estructura. Classificades:
 • Reformes interiors de locals que es realitzi la modificació de la distribució sense que afecti l'estructura de l'edifici.
 • Restauració de façanes.
 • Instal·lació d'ascensors si afectar l'estructura de l'edifici.
 • Instal·lació d'elements publicitaris a locals comercials: rètols, tendals, viseres...
 • Instal·lació o construcció de tancaments solars.
 • Actuacions de jardins i solars per podar arbres.
 • Instal·lació de baixants, xemeneies i altres instal·lacions comunitàries.
 • Grues de construcció que no afectin la via pública.
 • Muntacàrregues de construcció que no afectin la via pública.
 • Instal·lacions d'infraestructures comunes de telecomunicacions en edificis.

Categoria 3: Les subjectes a règim d'assabentat (Es poden iniciar a la seva presentació). Són les que requereixen una instància, per a obres interiors, sense modificar la distribució interior, ni estructura, ni façanes.

 • Obres interiors d'habitatges substitucions o millores de sòls, parets i sostres.
 • Obres interiors de locals, igual que l'anterior.
 • Obres interiors de vestíbuls i escales comunitàries que no modifiquin distribució, estructura i façana.

Categoria 4: Les d'Autorització per a actuacions d'urgència (Depenent de la magnitud s'aplica la documentació tècnica Segons els casos anteriors, amb la diferència que l'Autorització tarda de 24 a 48 h.

Direcció d'obra:

Realitzem la direcció d'obres d'una forma professional i eficaç aconseguint així els següents avantatges:

 • Reducció del cost i el temps de les obres. Organitzem i sincronitzem a tots els especialistes per a l'optimització i rendiment.
 • Comprovació i seguiment de les mesures de seguretat i proteccions per a prevenció i reducció de riscos laborables.
 • Tot el que s'està realitzant compleixi normativa i amb el projectat.
 • Seguiment de les partides dels pressupostos d'obres siguin les mateixes en qualitats, en nombre i poden servir.

Realització de l'obra i instal·lacions:

Li posem en contacte directament amb els millors oficials i industrials a un cost summament econòmic per la qualitat dels seus serveis. El tracte el realitzarà directament amb els autònoms especialitzats, sense intermediaris ni contractistes pel medi, reduint temps i despeses. Vostè decidirà els que més li interessin, recomanats per nosaltres o uns altres.

Disposem dels següents especialistes:

 • Paletes autònoms per a obra civil per a obra menor.
 • Empresa de construcció per a obra major.
 • Ignifugats per a cobriments de resistència al foc.
 • Instal·lació d'aïllaments acústics.
 • Instal·lacions contra incendis.
 • Conductes i sistemes de ventilació.
 • Instal·ladors elèctrics amb títol especialista.
 • Instal·ladors de gas títol categoria IG-IV o A.
 • Instal·ladors de calefacció i climatització amb el títol RITE.
 • Fusters.
 • Metal·listes.
 • Pladur i falsos sostres.
 • Decoració interior, recobriments, pintura, parquet.
 • Mobiliari.
 
Avís legal i privacitat | Lk | Lk2 | Lk3 | Lk4 | Lk5 | Lk6 | Recomanats

Butlletins Instal·lacions Barcelona | Certificat d'Instal·lació Barcelona