Enginyers Barcelona
Contacte

Butlletí d'Aire Condicionat Barcelona

Modalitats de certificats RITE d'aire condicionat a Barcelona:

Situacions en què necessita el certificat RITE (Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en Edificis), en refrigeració producció de fred, classificat per les categories:

Categoria 1: Maquines d'aire condicionat i aparells de climatització inferiors a 5 kW tèrmics en fred, no requereixen certificat RITE pel Reglament de Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya. Independentment, alguns ajuntaments sol·liciten el certificat RITE en la posada en marxa d'activitats.

Categoria 2: Aire condicionat amb potència frigorífica superior a 5 kW, pel Reglament Industrial hi ha l'obligació d'expedir el butlletí RITE amb el croquis de la instal·lació tèrmica.

Categoria 3: Quan en un habitatge, local o nau hi ha una potència tèrmica de fred superior a 12 kW tèrmics, sigui única màquina o la suma de diversos aparells refrigerants, el titular de la instal·lació està obligat al requisit de l'apartat anterior ja inscriure la instal·lació en el registre de l'OGE de la Generalitat de Catalunya, amb el corresponent pagament de la taxa, servei inclòs per nosaltres.

Categoria 4: Potència de la instal·lació de climatització (maquina individual o diverses màquines) per local, nau o habitatge, supera els 70 kW tèrmics en fred. Requereix els requisits de l'apartat anterior amb projecte de climatització RITE d'enginyer competent i la seva corresponent certificat final del projecte. Vegi també Projectes de climatizació Barcelona.

Li realitzem totes les gestions necessàries i documentació per a qualsevol categoria que inclogui la seva instal·lació tèrmica.

 
Avís legal i privacitat | Lk | Lk2 | Lk3 | Lk4 | Lk5 | Lk6 | Recomanats

Certificat de Climatització Barcelona | Butlletins d'Aire Condicionat RITE